سەفەرت خێر دەنگە دلێرەکەی هەولێر

سەفەرت خێر دەنگە دلێرەکەی هەولێر

سەفەرت خێر گیانی شیرین..سەفەرت خێر

سەفەرت خێر دەنگە دلێرەکەی هەولێر

سەفەرت خێر سەفەرت خێر

ئەی ماسییە بچکۆلەکەی دەریای ستەم و نادادی

لەنێو ئەو هەموو زوڵمەدا  نازانم چۆن ؟

جورئەتت کرد ، بانگ هەڵبدەی بۆ ئازادی؟

نەتدەزانی پەپوولە هەرگیز ناتوانێ ، جێگە بە قەلەڕەش چۆڵکا ؟

نەتدەزانی تەنها مرۆڤێک ناتوانێ ، خەمی وڵاتێک لەکۆڵکا ؟

شیرینەکەم تۆ بەم کۆچەت 

خوێت کردە سەر برینەکەم تۆ ڕۆیشتی 

خەونەکانتیان سورکرد بەخوێن 

نیازیان وابوو

ئاسەوارت بسڕنەوە

نیازیان وابوو نەمامی ڕێبازەکەی تۆ لەناوقەددا ببڕنەوە

نەیانزانی پاش ئەوەی ژیانت جێهێشت لە زانکۆی ڕێبازەکەی تۆ

ساڵانە تەخەڕوج ئەکەن ،سەدان و هەزاران (سەردەشت)

سەفەرت خێر گیانی شیرین …

سەفەرت خێر .. سەفەرت خێر دەنگە دلێرەکەی هەولێر

سەفەرت خێر…

دیار نەسیم

2020

2020-05-10
Sardasht Osman